середа, 3 жовтня 2018 р.

Планування методичної роботи кафедри вчителів початкових класів та вихователів ГПД                                                                       Затверджено:
                                                                         Директор школи
                      _____________ Доброва О.І.
                 «___» _______________ 2018р


ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ГПД
Вільшанської ЗШ
 І-ІІІ ступенів
(ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД)
на 2018-2019 н.р.
 Науково методична проблема: «Використання сучасних освітніх технологій на уроках початкової школи»
ЗАСІДАННЯ І
ВЕРЕСЕНЬ
Засідання «круглого столу» з методичних питань
п.п
Зміст
Форма
проведення
Відпові-
дальні
1.
Про виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи кафедри на 2018-2019 навчальний рік. Звіти. Обговорення.
Круглий
стіл
Керівник кафедри
Мосінзова О.М.
2.
Аналіз навчальних програм, підручників для початкової школи на 2018-2019 навчальний рік.
Календарне планування зі змінами.
Розробка нового календарного планування для1 класу за програмою Р.Б.Шияна.
Круглий
стіл
Крівник кафедри
Мосінзова О.М.
Глущенко О.В., Паламарчук В.М.
3.
Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України, ознайомлення з ними. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів.
Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти . Концепція « Нової української школи».
Теоретичні засади Нової української школи.
Інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки на уроках в початковій школі.
Технологія проведення  атестації педагогічних працівників.
Круглий
СтілВільний мікрофон
Члени кафедри
4.
Розподіл доручень між членами кафедри
Круглий
стіл
Члени
кафедри
5.
Огляд методичної літератури.
Круглий
стіл
Члени
кафедри
ЗАВДАННЯ ЧЛЕНАМ МЕТОДОБ'ЄДНАННЯ
1.2.
Зробити вибірку літератури з проблеми: «Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті у контексті Концепції Нової української школи».
 Пройти онлайн-курс на платформі EdEra для вчителів початкової школи та курси при КІПОП за  вимогами НУШ.(вересень)

Члени
Кафедри


вчителі3-4 класів
                                                          ЗАСІДАННЯ ІІ
ЖОВТЕНЬ
ТЕМА: Сучасний урок в початковій школі.
п.п
Зміст
Форма
проведення
Відпові-
дальні
1.
Фахова інноваційна діяльність вчителя.
Взяти участь в   роботі творчої групи з мнемотехніки.
Методичний
марафон
Члени кафедри
2.
Платформа  EdEra. Онлайн –курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами».
Інклюзія – соціальна модель устрою суспільства.
Круглий стіл


Досвід роботи
Мосінзова О.М.Мунтян Р.П.
3.
Провести тиждень початкової школи. 

Дегтярьова Н.С., Кравцова В.А.

4.
Огляд методичної літератури.
Підготовка учнів до участі в олімпіадах та конкурсах "Колосок", "Соняшник", "Пазли", "Кенгуру"
Круглий
стіл
Члени кафедри
5.


6.
Безперервність дошкільної та початкової освіти.

Пропаганда перспективного досвіду, участь у вебінарах, методичних заходах.
Створення сайтів, веб-сторінок. Робота вчителів з блогами.
Круглий
Стіл

Огляд блогів

Паламарчук В.М.. Глущенко О.В.., вихователі дитсадка, члени кафедри
ЗАВДАННЯ ЧЛЕНАМ КАФЕДРИ
1.


2.

Зробити вибірку методичної літератури з проблеми: «Сучасний урок в початковій школі». Ознайомитися з рекомендованим відео матеріалом «Особливості змісту та методика викладання за оновленою програмою»


Оновлена програма з математики. Перший клас
Ознайомлення із порівнянням чисел
Табличне додавання і віднімання чисел
Табличне множення і ділення
Додавання і віднімання частинами
Стратегія розвитку критичного мислення «Кубування»
«Щоденні 5» (Письмо для себе)
«Щоденні 5» (Робота зі словами)
Пройти онлайн-курс вчителям, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами (отримати сертифікати)

Члени
кафедри
                                                  

                                                        ЗАСІДАННЯ ІІІ
ГРУДЕНЬ
ТЕМА: Продуктивний урок – основна організаційна форма розвитку творчості учнів
п.п
Зміст
Форма
проведення
Відпові-
дальні
1.
Критичне мислення, креативність та емоційний інтелект учителя.
Методичний
диспут
Заступник з НВР
Глущенко О.В., члени кафедри     
2.
 Вимоги до ведення журналу в 1-4 класах. Наказ МОН України від 08.01.15 № 412 « Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
Обговорення
Члени
кафедри
3.
Робота творчої групи "Використання мнемотехніки на уроках в початковій школі, як засіб підвищення продуктивності навчання."
Круглий стіл
Нестерова С.М.
Члени кафедри
4.
Проведення майстер-класу для вчителів початкових класів району на тему «Нова українська школа».
Майстер-клас
Глущенко О.В., Паламарчук В.М.
5.
Повідомлення про підсумки перевірки ведення учнями щоденників, зошитів та підсумки олімпіад з української мови та математики.
Пові-
домлення
Заступник з НВР Глущенко О.В.

6.
Цікавинки з методичної скриньки. Обмін досвідом з питання «Нестандартні форми навчання на уроках рідної мови».
Ділова гра
Члени
кафедри
7.
Обговорення матеріалів періодичної преси.
Круглий
стіл
Члени
кафедри
ЗАВДАННЯ ЧЛЕНАМ КАФЕДРИ
1.
Всім членам кафедри підготуватися до педагогічної виставки з теми: «Використання різновидів наочності на уроках читання».

Члени
кафедри
                                                                                   Засідання ІV травень-червень
                                           Підсумки за рік
п.п
Зміст
Форма
проведення
Відпові-
дальні
1.

2
Звіт керівника кафедри за  2018/19 н.р.

Результативність співпраці вчителів початкових класів та вихователів ГПД.
Доповідь


Презентація
Керівник кафедри Мосінзова О.М. 
Кауліна Ю.О.,
Величко Д.В.
Члени кафедри 
3.
Аналіз ДПА в 4 класах
Обговорення
Члени
кафедри
4.
Аналіз роботи кафедри за 2018-2019 н. р.
Завдання й пріоритетні напрямки роботи  кафедри у 2018-2019 н. р.
Звіт
Керівник кафедри Мосінзова О.М.