середа, 2 січня 2019 р.

Календарне планування уроків математики (Богданович, Лишенко) ІІ сем 4 клас60.

Аналіз к.р. Дія множення. Закони множення та їх застосування. Розв’язування задач на рух.61.

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач.


ЕК – 57, 59
62.

Множення у випадку кількох нулів у першому множнику. Розв’язування задач із двома буквеними даними.63.

Множення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу.


ЕК – 61, 63
64.

Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Задачі на спільну роботу.

Площа фігури. Одиниці вимірювання площі65.

Площа фігури. Квадратний сантиметр. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу.66.

Правило обчислення площі прямокутника та його застосування. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу.


ЕК – 65, 67
67.

Обчислення площі прямокутника. Розв’язування задач, пов’язаних із площею прямокутника.68.

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які містять дії над величинами. Вираженими в одиницях площі.


ЕК – 69, 71
69.

Обчислення площі прямокутних ділянок за планом. Розв’язування задач.70.

Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею та відомою стороною. Дії з іменованими числами.


ЕК – 73, 75
71.

Обчислення площі фігур за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Складання й обчислення виразів.72.

Контрольна робота.


Сх. 72, 74
Сх. 86-87


Ділення на одноцифрове число


73.

Аналіз к.р. Дія ділення. Властивості частки. Задачі, що розв’язуються дією ділення.74.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа (загальний випадок). Ускладнені задачі на зведення до одиниці.


ЕК – 77, 79
75.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці.76.

Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.


ЕК – 81, 83
77.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, якщо частка містить нулі. Розв’язування задач.78.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, якщо частка містить нулі. Розв’язування задач.


ЕК – 85, 87
79.

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове число. Розв’язування задач.80.

Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові. Складання й обчислення виразів. Розв’язування задач.


ЕК – 89, 91
81.

Ділення складеного іменованого числа на просте іменоване число. Розв’язування задач.82.

Повторення порядку виконання арифметичних дій. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.


ЕК – 93, 95
83.

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на рух.84.

Обчислення значень виразів на сумісні дії. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на зустрічний рух.


ЕК – 97, 99
85.

Ділення багатоцифрових чисел з остачею на 10, 100, 1 000. Задачі на спільну роботу.86.

Контрольна робота.


Сх. 88-89


Дроби


87.

Аналіз к.р. Повторення вивченого про частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною.88.

Поняття «дріб». Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які містять знаходження частини числа.89.

Читання і запис дробу. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа.


ЕК – 101, 103
90.

Дроби,  які дорівнюють одиниці. Побудова відрізків. Задачі на знаходження дробу від числа.91.

Знаходження числа за значенням його дробу. Дії з іменованими числами. Задачі на знаходження дробу від числа.92.

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня.


ЕК – 105,107


Множення на розрядні числа93.

Повторення переставного і сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку, один із множників якого виражений одиницею з нулями.94.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування задач.


ЕК – 109, 111
95.

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення.96.

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на пропорційне ділення.97.

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення.98.

Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь та нерівностей.

Ділення на розрядні числа99.

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Повторення ділення з остачею.100.

Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Ділення з остачею на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь і задач.101.

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділення.102.

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування і порівняння задач.103.

Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на рух.104.

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні ( у частці нулі всередині і в кінці). Розв’язування рівнянь. Задачі з буквеними даними.105.

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач.106.

Контрольна робота.


Сх. 90-91


Множення та ділення на двоцифрове число
Множення на двоцифрове число107.

Аналіз к.р. Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.108.

Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.109.

Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.110.

Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування і порівняння задач.111.

Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Задачі на знаходження числа за двома різницями.112.

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач на зустрічний рух.113.

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578·403. Задачі на рух і на знаходження площі.114.

Контрольна робота.*


Сх. 76, 78
Сх. 92-93


Ділення на двоцифрове число115.

Аналіз к.р. Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа без остачі та з остачею. Середнє арифметичне.116.

Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові, якщо частка двоцифрова. Задачі на знаходження середнього арифметичного.117.

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного.118.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного.119.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування задач.120.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові.Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на знаходження середнього арифметичного.121.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові числа, якщо частка містить нулі. Задачі на зведення до одиниці.122.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові числа, якщо частка містить нулі в кінці. Задачі з буквеними даними.123.

Письмове ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові числа, якщо частка містить нуль одиниць. Задачі на спільну роботу.124.

Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Розв’язування задач.125.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування рівнянь. Задачі на спільну роботу.126.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення іменованих чисел. Розширені задачі на зведення до одиниці.127.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування рівнянь.128.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух.129.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач.130.

Контрольна робота.


Сх. 94-95


Повторення вивченого матеріалу. «Математична скринька»131.

Аналіз к.р. Узагальнення і систематизація знань учнів.132.

Натуральний ряд чисел. Будова натурального числа в десятковій системі числення. Порівняння чисел.133.

Величини. Метрична система мір.134.

Додавання і віднімання. Закони додавання і властивості різниці.


Сх. 96-97
135.

Множення. Закони множення.136.

Ділення. Властивості частки.137.

Узагальнення і систематизація знань учнів.Підсумковий урок за рік.
Немає коментарів:

Дописати коментар