вівторок, 2 лютого 2016 р.

Методичний словничок педагога

Урок - це обмежена в часі організаційна одиниця навчального процесу,
функції якої полягають у досягненні завершеної, але часткової мети навчання.

Урок - це середовище суб"єкт- суб"єктної  та полісуб"єктної взаємодії,
в основі якої співпраця, співтворчість учителя з учнями;
набуття ними не лише пізнавального, а й соціального досвіду;
урахування впливу предметного й інформаційого середовища.

Компетентність - спеціально організовані набори знань, умінь,
навичок, що їх набувають в процесі навчання і здатність особистості
переносити ці набори в життєві ситуації.

Компетенція - вимоги до знань, на основі яких набулися вміння і навички.

Педдіагностика - сукупність методів вимірювання та оцінювання
кількісних та якісних показників якості навчання.

Оцінювання - процес формулювання висновків на основі порівняння
кількісних показників, отриманих з різних джерел.

Тестування - метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту.

Тест  - сукупність тестових завдань, підібраних за певними правилами
для вимірювання певної властивості.

Немає коментарів:

Дописати коментар